Paardenrassen

Korte Evolutie

Alle paardenrassen stammen af van de wilde paarden en pony’s. De lichamelijke en geestelijke eigenschappen erven ze van hun ouders. De genen bepalen de kenmerken zoals kleur, grootte en temperament.

De Eohippus is de voorouder van het moderne paard. Deze leefde 50 miljoen jaar geleden en had een grootte van een vos. Dit was de eerste dier dat men kon vergelijken met een paard. De eerste fossiele resten heeft men in Noord-Amerika en Europa gevonden.

Naarmate het klimaat veranderde, ontwikkelden zicht andere diersoorten. Uiteindelijke nam de Parahippus de plaats van Eohippus. Deze had een langer hoofd en een langere nek. Het had ook langer potten waardoor Parahippis sneller kon rennen.

Paarden waren prooidieren en als prooi was hun eerste goede instinct het vluchten. Deze instinct is tot nu toe zo gebleven. Als ze een gevaar ruiken dan slaan ze op de vlucht. Het maakt niet uit hoe goed zijn ze getemd. Daarom is de taak van de ruiter om het paard met voldoende kalmte te benaderen.

Levensduur

De levensduur voor ieder paard is verschillend. Door goede en juiste leefomstandigheden te creëren kan men de levensduur van het paard verlengen tot 20 jaar. Als we het leeftijd van een paard met mensenjaren vergelijken dan telt een jaar als vier mensenjaren. In algemeen hebben de paarden een korte puberteitsperiode, een lange volwassenheid periode en een korte ouderdomsperiode.

Domesticatie

 Het paard is een dier dat met een grote succes werd gedomesticeerd. Voordat men paarden begon als lastdieren te gebruiken, werden ze eerst gebruikt voor het jagen. Zo ontdekte de mens de kracht en de snelheid van het paard. Deze eigenschappen werden zeer nuttig voor de mens. Het paard is het enige dier dat veel invloed heeft gehad tijdens oorlogen. In de landbouw werden de lasten getrokken door andere dieren zoals ezels. Door de komst van het paard werden de lasten beter en sneller getrokken. Op de weg deden ze ook heel goed. Zo werden de koetswerken en allerlei transport wagens door de paarden getrokken.

Tennessee Walking Horse paardenrassen, ijslander  Tinker

Hoe meer men met de paarden omging, hoe meer ontdekten ze dat sommige typen beter geschikt waren voor een ander soort werk. Dan ontdekte men als ze bepaalde hengsten met bepaalde merries kruisten, kregen ze veulens die hetzelfde uitzagen als de ouders. Door het juist te fokken, kon men de gewenste eigenschappen van de veulens bepalen.      

Paardenrassen , Haflinger  appaloosa  Belgisch trekpaard , Brabander